เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม

เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม

เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม

เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะมีบ้านในฝันเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านหลังแรก ที่อาจจะเป็นทรัพย์สินมูลค่าที่สูง การจะซื้อเป็นเจ้าของนั้น สถานะการเงินของท่านจะต้องทำเรื่องผ่านธนาคาร หรือการขอกู้สินเชื่อนั่นเอง หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านจากธนาคาร เพื่อนำไปซื้อบ้าน และมาผ่อนกับทางธนาคารแทน โดยธนาคารอาจจะคิดดอกเบี้ยกับเราตามที่ทางธนาคารกำหนด การจะขอสินเชื่อบ้านกับธนาคารให้ผ่านนั้นถือ เป็นปัจจัยสำคัญทีjคารธนาคารใช้ในการพิจารณานั่นก็คือ สถานะเครดิตบูโร ของผู้ขอสินเชื่อสำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้าน แต่ยังไม่รู้ว่าสถานะ เครดิตบูโรคืออะไร หากท่านสงสัย หรือติดเครดิตบูโรจะสามารถซื้อบ้านอย่างไร และสามารถแก้สถานะเครดิตบูโรได้อย่างไรต้องเซ็ค เช็คข้อมูลเครดิต วันนี้ เราจึงได้รวบรวมข้อมูลฉบับเข้าใจง่าย ให้ท่านสามารถทำความเข้าใจ และไปหาคำตอบกัน

เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม
เครดิตบูโรคืออะไร ติดเครดิตบูโร ซื้อบ้านได้ไหม


เครดิตบูโรคืออะไร เรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับคนอยากมีบ้าน

เครดิตบูโรคืออะไร (credit bureau) สถานะเครดิตบูโร คือข้อมูล ที่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จัดเก็บรวบรวมจากสถานะการเงินต่างๆ ที่สมาชิกมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิตในภาพรวมทางการเงิน ของลูกค้าเจ้าของข้อมูลแต่ละรายการ ซึ่งสถาบันการเงิน หรือลูกค้าของข้อมูลจะเรียกว่า ดูรายการข้อมูลเครดิตภายใต้ขอบเขต และกฎหมายที่กำหนดจากสถาบันการเงิน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะใช้สถานะเครดิตบูโรในการตรวจสอบเบื้องต้น ของผู้กู้ว่ามีความสามารถในการชำระหนี้ได้ หรือไม่ โดยดูจากภาระหนี้เดิม ของผู้กู้ที่มีสถานะการเงินต่างๆ ว่ามีอยู่เท่าไร หักรายรับ รายจ่ายแล้ว คงเหลือเท่าไร และดูพฤติกรรมของการชำระหนี้โดยผู้กู้ชำระสามารถชำระหนี้ได้ตรงต่อเวลาหรือไม่ หากมีการค้างชำระเงินเป็นเวลานาน ก็อาจจะเกิดปัญหาตามมานั่นก็คือ เครดิตบูโร นั่นเอง

ติดเครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม
ติดเครดิตบูโรซื้อบ้านได้ไหม


เลขสถานะ เครดิตบูโรคืออะไร ตัวเลขแสดงสถนาะ รูปแบบต่างๆ ที่ควรทราบ

ประวัติการชำระหนี้ที่เก็บจากข้อมูลเครดิตแห่งชาติ โดยจัดแสดงออกมาเป็นตัวเลข ซึ่งสถานะเครดิตบูโรสำคัญที่ควรรู้ เมื่อท่านจะยื่นซื้อบ้านหลังแรกของท่าน โดยจะต้องทราบกับเลขสถานะต่างๆ เหล่านี้

 • สถานะบูโร 010 หรือ 10 หมายถึง สถานะปกติ ชำระหนี้ตรงเวลา จ่ายครบไม่มีหนี้ค้าง
 • สถานะบูโร 011 หรือ 11 หมายถึง ชำระหนี้ครบตามจำนวน ไม่ว่าจะเป็นหนี้ใหม่ หรือหนี้ที่เคยค้างชำระเป็นเวลานาน และปิดบัญชีเป็นที่เรียบร้อย
 • สถานะบูโร 012 หรือ 12 หมายถึง มีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก ทำให้สถานะไม่มีการค้างชำระใดๆ
 • สถานะบูโร 013 หรือ 13 หมายถึง มีการขอพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ ทำให้สถานะไม่ว่าจะเป็นการค้างชำระ
 • สถานะบูโร 014 หรือ 14 หมายถึง การขอพักชำระหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ จึงทำให้สถานะไม่เป็นการค้างชำระ
 • สถานะบูโร 020 หรือ 20 หมายถึง มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วันเข้าข่ายเป็นหนี้เสีย NPL
 • สถานะบูโร 021 หรือ 21 หมายถึง มีการค้างชำระหนี้เกิน 90 วัน เนื่องจากลูกหนี้ได้รับผลกระทบจากสถานะการที่ไม่ปกติ
 • สถานะบูโร 030 หรือ 30 หมายถึง อยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
 • สถานะปูโร 031 หรือ 31 หมายถึง อยู่ในระหว่างชำระหนี้ตามคำพิพากษาตามยอม
 • สถานะบูโร 032 หรือ 32 หมายถึง ศาลพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากขาดอายุความ
 • สถานะบูโร 033 หรือ 33 หมายถึง ปิดบัญชีเนื่องจากตัดเป็นหนี้สูญ
 • สถานะบูโร 040 หรือ 40 หมายถึง อยู่ระหว่างชำระสินเชื่อ เพื่อปิดบัญชี
 • สถานะบูโร 041 หรือ 41 หมายถึง เจ้าของข้อมูลขอตรวจสอบรายการ
 • สถานะบูโร 042 หรือ 42 หมายถึง โอนหรือขายที่ที่ค้างชำระ 90 วัน
 • สถานะบูโร 043 หรือ 43 หมายถึง โอนหรือขายหนี้ และชำระหนี้สินเสร็จสิ้น
 • สถานะบูโร 044 หรือ 44 หมายถึง โอน หรือขายหนี้ ที่เป็นสถานะบัญชีปกติ
เช็คข้อมูลเครดิต
เช็คข้อมูลเครดิต


ค้างชำระกี่เดือนถึงจะติด เครดิตบูโร ?

ซึ่งในความเป็นจริง บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมีหน้า ที่เป็นตัวกลางในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมเครดิตเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ในการขึ้นบัญชีดำ หรือแบล็คลิสการติดบูโรแต่อย่างใด การติดเครดิตบูโร เป็นคำนิยามที่สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการบัญชีขึ้นมาเท่านั้น เพื่อใช้ในการไม่อนุมัติสินเชื่อของผู้กู้เท่านั้น ในส่วนของการค้างชำระกี่เดือน ถึงจะติดเครดิตบูโรขึ้นอยู่กับนโยบายของสถาบันการเงินแต่ละสถาบัน หากผู้ขอสินเชื่อมีสถานะบัญชีเครดิตบูโร 20 หมายถึง การมีการค้าชำระหนี้เกิน 90 วัน และเข้าข่ายเป็นหนี้เสีย ก็อาจจะติดเครดิตบูโรแล้วก็ได้


ติดเครดิตบูโรแล้ว จะสามารถซื้อกู้บ้านได้ หรือไม่

ผู้ที่ติดเครดิตบูโรหมายถึง สถานะเครดิตบูโร ที่ไม่ปกติแล้ว ต้องขอสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินต่างๆ มักจะไม่ได้รับการอนุมัติเนื่องจากสถานะการเงินประเมินว่าผู้กู้ไม่พร้อม ในการชำระหนี้ในอนาคต และมีโอกาสที่จะกลายเป็นหนี้เสียได้

สถานะเครดิตบูโร
สถานะเครดิตบูโร


วิธีการแก้สถานะเครดิตบูโร ให้กลับมาปกติด้วยวิธีการง่ายๆ

สำหรับใครที่อยากมีบ้านหลังแรก เป็นของตัวเอง แต่กลับติดเครดิตบูโรแล้วซะงั้น ไม่ต้องกังวลไปว่าจะซื้อบ้านไม่ได้ เพราะคุณสามารถแก้สถานะเครดิตบูโรให้กลับมาเป็นปกติ แล้วค่อยยื่นสินเชื่อบ้านใหม่ได้โดยวิธีแก้สถานะเครดิตบูโร มีความง่ายดังต่อไปนี้

1. ชำระหนี้ให้หมดก่อน

สิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนั่นก็คือ การแก้สถานะเครดิตบูโรให้กับมาปกตินั่นก็คือ การชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ให้หมดก่อน โดยคุณสามารถ เช็คข้อมูลเครดิต บูโรว่ามีหนี้สินอยู่เท่าไหร่ และสามารถวางแผนจัดการหนี้เหล่านี้ให้ดีโดยการเริ่มต้นของพักชำระหนี้ และชำระตามจำนวนขั้นต่ำ หรือมากกว่าจนกว่าจะหมดให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มียอดค้างในระบบ

2. สร้างสถานะเครดิตบูโรขึ้นมาใหม่

 เมื่อทำการชำระเสร็จสิ้น ขั้นตอนต่อไป ก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือ โดยคุณอาจจะขอสินเชื่อบัตรเครดิตที่จำเป็นต้องใช้ในการทำธุรกรรมทางด้านการเงิน หรือชำระตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอไม่ค้างชำระ และไม่ชำระขั้นต่ำ จะทำให้เครดิตทางการเงินของท่านดีขึ้นมาได้ เป็นอีกหนึ่งหลักเกณฑ์พิจารณาที่ทางสินเชื่อเห็นสมควรและสามารถอนุมัติในการยื่นกู้บ้านของท่านที่ผ่านง่ายขึ้น

3. รอระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด

 เมื่อท่านปิดชำระหนี้ และบัญชีเรียบร้อยยังจะไม่ยื่นยัน จะไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้ทันทีจนกว่าธนาคารจะมีการกำหนดระยะเวลา และดูพฤติกรรมการชำระหนี้ของผู้กู้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งจะแตกต่างกับธนาคารโดยธนาคารอาจจะใช้ระยะเวลา 6 เดือนหรือ 1-2 ปีกันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นในทางที่ดีไม่ควรจะชำระหนี้ให้ตรงตามที่ทางธนาคารกำหนดทุกครั้ง เพื่อจะได้ไม่มีหนี้บัตรเครดิต

Related Posts