เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2566

เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2566

เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2566

อย่านิ่งนอนใจไป ใกล้วันเลือกตั้งเข้ามาแล้ว ท่านสามารถ เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส ได้ที่ไหน หากไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไรดี ก่อนวันเลือกตั้ง สามารถ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จากบัญชีชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ศาลากลางจังหวัด ว่าที่การอำเภอ ที่ทำการเขต ที่ทำการอบต. สำนักงานเขตเทศบาล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หรือเขตชุมชน และก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งได้ถึงบ้าน หรือเรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ส.ส 12)

เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2566
เช็คสิทธิ์ เลือกตั้ง ส.ส ขั้นตอนง่ายๆ ปี 2566


หากไม่มีรายชื่อ ในการ เลือกตั้งส.ส ทำอย่างไรดี

เมื่อท่านทำการตรวจสอบสิทธิ์จากช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ศาลากลางจังหวัด ว่าที่การอำเภอ หรือการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทาง application ของ (กกต.) ที่สามารถ ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์ หากไม่มีชื่อของตนให้แจ้งนายทะเบียน นายอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใด ที่ทางราชการออกให้มาแสดงโดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งอย่างน้อย 10 วัน


เกาะติด สถานการณ์เช็คสิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส กับขั้นตอนง่ายๆ

การเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป หรือ การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการเลือกตั้ง กกต. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยโดยสำนักบริหารการทะเบียนได้เปิดให้ประชาชนเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส. รวมไปถึงการแจ้งเหตุที่มีอาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ที่ www.bora.dopa.go.th สำนักงานบริการการทะเบียน ได้ตลอด 24 ชั่วโมงกับขั้นตอนการตรวจสอบรายละเอียดง่ายๆ ดังนี้

ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
  • เพียงแค่กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ผ่านระบบเว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th
  • ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งทางกกต. ได้อัพเดทข้อมูลล่าสุด หลักประชาชนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต และนอกเขต รวมถึงลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตราชอาณาจักรไว้แล้วสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ทันที
  • ระบบจะแสดงรายชื่อที่ตนมีสิทธิ์แสดงวันเลือกตั้ง แสดงจังหวัด และเขตที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงสถานะที่จะไปใช้สิทธิ์ครบทุกขั้นตอน
  • แต่สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ตามข้อมูลลิงก์ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป เนื่องจากว่า กกต.ประจำเขตต้องกำหนดหน่วยเลือกตั้งพึงมีให้แล้วเสร็จเสียก่อน จึงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้

และนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับการ เช็คสิทธิ์การเลือกตั้งทั้งในเขต และนอกเขต ส ส.กับขั้นตอนง่ายๆ ในปีปัจจุบัน 2566 ที่ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ และผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปที่ไม่สามารถเลือกตั้งล่วงหน้าได้สามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ ผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานการลงทะเบียนกรรมการการปกครองได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Related Posts