อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ

อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ

อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ

หลังจากที่เปิดการยืนยันตัวตน บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ เสร็จสิ้น และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพิจารณาคุณสมบัติจากทางที่รัฐเป็นกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยใช้ บัตรประชาชน และรับ วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนนี้ ว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่ และวงเงินเท่าไหร่ ที่ได้รับ สามารถนำไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดไหนบ้าง เช็คได้ดังนี้

 • ประชาชนจะได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 300 บาท/ต่อคน/ต่อเดือน
 • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาท ต่อคน/ต่อ 3 เดือน
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟ 315 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อเดือน
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา 100 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อเดือน
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่ง สาธารณะ 750 บาท ต่อคน/ต่อเดือน

สำหรับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้ที่ทำการยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 เมษายนนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีโดยจะได้รับสิทธิ์สิทธิจำนวน 1 เดือน และสิทธิ์รอบเดือนเมษายน รวมเป็น 600 บาท

อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ
อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ

ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตัวตนสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตน ผ่านอุปกรณ์ยืนยันตัวตน (full E KYC) โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นแบบระบบสมาร์ทการ์ด ณ ธนาคารตามที่ทางรัฐบาลได้เป็นคนกำหนดโดยมีธนาคารดังต่อไปนี้

 • ธนาคารกรุงไทย ให้บริการยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 และไม่มีวันที่สิ้นสุดกำหนด
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์ หรือ (ธกส.)
 • ธนาคารออมสิน

ให้บริการการยืนยันตัวตนเป็นเวลา 180 วันนับจากวันที่ประกาศผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 27 สิงหาคม2566

เมื่อได้รับการยืนยันตัวตนเสร็จสิ้นเรียบร้อย สามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนผ่านระบบเว็บไซต์ welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรสอบถามที่หมายเลขหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติสามารถถูกพร้อมเพย์กับเลข บัตรประชาชน และสามารถถูกพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้ โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดทำรายการยืนยันตัวตน และเริ่มใช้สิทธิ์ และทุกสิทธิ์ได้ดังต่อไปนี้

ทำรายการยืนยันตัวตน และวันเริ่มใช้สิทธิ์ 2566

การเช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ หรือกระทรวงการคลังที่ได้กำหนดไทม์ไลน์ให้ผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สามารถมายืนยันตัวตนได้ตามวันเวลาดังกล่าวดังนี้

 • ยืนยันตัวตนวันที่ 1-26 มีนาคม 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์ คือ 1 เมษายน
 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 เมษายน – 26 เมษายน 66 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์คือ 1 พฤษภาคม 66 จะได้รับการทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน 1 เดือน คือเดือนเมษายน
 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 26 พฤษภาคม 66 เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 มิถุนายน 66 ได้รับสิทธิทบสิทธิเฉพาะวงเงินค่าซื้อสินค้าจำนวน 2 เดือน เดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 พฤษภาคมถึง 26 มิถุนายน 22 วันที่เริ่มใช้สิทธิ์คือ 1 กรกฎาคม 66 จะได้รับการทบสิทธิ์เฉพาะวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวน 3 เดือน เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
 • ยืนยันตัวตนวันที่ 27 มิถุนายนเป็นต้นไปเ ริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 สิงหาคม 66 จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังโดยจะได้รับสิทธิ์เฉพาะเดือน ที่กระทรวงการคลังดำเนินการตั้งวงเงินให้เท่านั้น

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณายื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมผ่าน 2 ช่องทาง

สำหรับผู้ที่ยังลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติให้รีบ ยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ผ่าน 2 ช่องทางได้แก่

1. ขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านระบบเว็บไซต์  ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 นถึง 23.00 น.ของทุกวัน

2. ขออุทธรณ์ผลพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนตามวัน และเวลาของแต่ละหน่วยงานได้แก่

ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคาร (ธกส.), สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ,ที่ว่าการอำเภอทุกจังหวัด ,สำนักงานเขตกรุงเทพฯ ,ศาลาว่าการเมืองพัทยา หลังจากยื่นอุทธรณ์จะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้วยตนเอง และแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น หากใครที่ยังไม่ลงทะเบียน หรือแจ้งสิทธิ์ตามวัน และเวลาดังกล่าวควรรีบๆ ไปเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเอง และท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์พร้อม วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่ทางการกำหนด

Related Posts