รอบเก็บตกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม  ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม

รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม

รอบเก็บตกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม  ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม

ยืนยันตัวตน รอบเก็บตก บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ  รอบ 2 หมดเขต 26 เมษายนนี้ รับเงินเก็บตกเพิ่ม ในเดือนพฤษภาคม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  บัตรคนจน ใครที่มีสิทธิ์รับวงเงิน รีบเช็คด่วนก่อนหมดเขต เอกสารผ่านรับสิทธิ์ทันที

บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2566 ได้รับวงเงิน รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กี่บาท และได้สิทธิ์อะไรบ้างวันที่ 26 เมษายน 2566 ถือเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตร สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลังจากที่เปิดให้ยืนยันตัวตนรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมาโดยผู้ที่ยืนยันตัวตน บัตร สวัสดิการแห่งรัฐรอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 26 เมษายน จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้ทันที

รอบเก็บตก บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม  ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม


อัพเดทช่วงเวลายืนยันตัวตน และการรับสิทธิ์ รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ช่วงเวลาการยืนยันตัวตนวันที่ 1 มีนาคมถึง 26 มีนาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 เมษายน 2566 การรับสิทธิ์จะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

 • เวลาการยืนยันตัวตนวันที่ 27 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2566 วันเริ่มใช้สิทธิ์ 1 พฤษภาคม 2566 การได้รับสิทธิ์ ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่เริ่มใช้สิทธิ์ได้ สิทธิ์ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จากร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคมเท่านั้น
 • ช่วงเวลายืนยันตัวตน 27 เมษายนถึง 26 พฤษภาคม 2566 เริ่มใช้สิทธิ์ได้วันที่ 1 มิถุนายน 2566 จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่ เริ่มใช้สิทธิ์สิทธิ์ย้อนหลัง จะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคมเท่านั้น
 • ช่วงเวลายืนยันตัวตน 27 พฤษภาคมถึง 26 มิถุนายน 2566 วันเริ่มใช้สิทธิ์วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน นับจากเดือนแรกที่ใช้สิทธิ์ได้สิทธิ์ย้อนหลัง จะให้เฉพาะวงเงินการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคมหรือร้านธงฟ้าเท่านั้น
 • ช่วงเวลาการยืนยันตัวตน 27 มิถุนายน 2566 เป็นต้น เริ่มใช้สิทธิ์ บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ  ได้วันที่ 1 สิงหาคม 2566 การได้รับสิทธิ์ จะไม่ได้สิทธิ์ย้อนหลั งโดยจะรายรับสิทธิ์เดือนที่กระทรวงการคลังดำเนินการให้วงเงินเท่านั้น

โดยการยืนยันตัวตน รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ต้องใช้ผูกบัตรกับพร้อมเพย์ และเลขบัตรประชาประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ ส่วนผู้ลงทะเบียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติให้รีบยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 นี้ สำหรับสิทธิที่ได้ย้อนหลัง จะให้เฉพาะวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัด พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และสังคม หรือร้านธงฟ้าเท่านั้น โดยจะได้รับวงเงินเดือนเมษายน 300 บาทต่อคน/ต่อเดือน หากรวมเงินงวด เดือนพฤษภาคม ก็จะเท่ากับว่าได้รับตรงเงินรวมเป็น 600 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  


สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์

 • วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาวัตถุดิบ เพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น หรือร้านธงฟ้า และร้านค้าอื่นๆ ที่ทำกระทรวงพาณิชย์เป็นคนกำหนดจำนวน 300 บาทต่อครัวเรือนตั้งแต่เวลา 05.00 นถึง 23.00 น
 • วงเงินส่วนลดค่าการ์ดหุงต้มจากร้านค้า ตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน 80 บาท ต่อคน/ต่อ 3 เดือน ตั้งแต่เวลา 05.00 นถึง 23.00 น. กระทรวงพาณิชย์ช่วยออกเพิ่มอีก 20 บาท ต่อคน/ต่อเดือนรวมเป็น 100 บาท ต่อคน/ต่อเดือน จนถึงเดือนมิถุนายน 2566
 • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน 750 บาท ต่อคน/ต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง 8 ประเภทได้แก่
 • รถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก)
 • รถบริษัทขนส่งจำกัดหรือ (บขส)
 • รถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ จำกัดมหาชน MRT BTS และรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมกับสนามบิน
 • รถไฟโดยที่ไม่จำกัดวงเงินตามประเภท
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟอุดหนุนค่าไฟจำนวน 315 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อเดือน กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระทั้งหมด
 • มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท ต่อครัวเรือน/ต่อเดือน กรณีที่น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนเกิน 100 บาท ด้วยตนเองแต่ถ้าหากผู้มีสิทธิ์การใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ผู้มีสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด

และสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับเมื่อผ่านเกณฑ์การยืนยันตัวตนตามที่ทางรัฐบาลเป็นคนกำหนด ซึ่งเริ่มใช้สิทธิ์ บัตรคนจน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 และยังมีผู้ที่ยืนยันตัวตน หรือการยื่นอุทธรณ์เป็นจำนวนมากควรยื่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

Related Posts