เช็คด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายอะไรบ้าง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เช็คด่วน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กุมภาพันธ์ 2566 จ่ายอะไรบ้าง

กรมบัญชีกลางอัพเดท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน เดือนกุมภาพันธ์ชี้ เพิ่มวงเงินซื้อสินค้า 200-300 บาท ต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ส่วนวันที่ 18 รับเงินชดเชยค่าน้ำค่าไฟ ของทุกเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถสะสมไปในเดือนถัดไปได้) เป็นโครงการแรกที่ประชาชนได้รับสิทธิ์ ช่วยเหลือเยียวยาจากทางรัฐรัฐบาล ครั้งนี้ผู้ที่ ถือบัตรสวัสดิการ สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้สิ่งที่จะได้รับในเดือน กุมภาพันธ์ 2566 แต่ยังไม่รู้ รายละเอียดในการโอนเงินของทางภาครัฐว่า จะเข้ามาวันไหน สามารถสะสมยอดได้หรือไม่ เพราะการจ่ายเงินสวัสดิการในแต่ละปี จะมีวันจ่ายที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะจ่ายทุกวันที่ 1 สำหรับค่าซื้อสินค้า 2-300 บาท แล้ววันที่ 18 รับเงินชดเชยค่าน้ำค่าไฟ ของทุกเดือน ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสิทธิ์ให้กับประชาชนตามเงื่อนไขดังนี้


รายละเอียดการโอน วันที่
1 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินซื้อสินค้า อุปโภคบริโภคได้ คนละ 200-300 บาท ต่อเดือน

 • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินเยียวยา 300 บาท ต่อเดือน
 • กลุ่มที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับเงินเยียวยา 200 บาท ต่อเดือน
 • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท ต่อ 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2566
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบไปด้วยค่าโดยสารรถ บขส 500 บาท ต่อเดือน ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท ต่อเดือน ค่ารถโดยสาร ขสมก / รถไฟฟ้า MRT/BTS/ARL 500 บาท ต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกทม และปริมณฑล)


รายละเอียดการโอนทุกวันที่
18 ของทุกเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้ )โดยจะแบ่งเป็นกรณีดังนี้

 • เงินชดเชยค่าไฟไม่เกินครัวเรือนละ 315 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับ กฟน และ กฟภ รวมไปถึงกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมมนาทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนเท่านั้น
 • เงินชดเชยตามจำนวนที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ 100 บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนกปภที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาทที่ชำระไปแล้วส่วนที่เกินจาก 100 บาทผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องชำระเพิ่มเติมเอง

รายละเอียดการโอนทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ
 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเงินเข้าบัญชี 1,000 บาท ต่อเดือนจากเดิม 800 บาท ต่อเดือน
 • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัญชี 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเป็น 200 บาท ต่อเดือน
 • สามารถทำรายการ และกดเป็นเงินสดได้ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

และนี่ก็คือรายละเอียดสำหรับเดือน กุมภาพันธ์ ผู้ที่ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการชำระสินค้า และจับจ่ายใช้สอย สามารถรูดซื้อสินค้าได้ตามวงเงินที่ได้รับ


เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสิทธิเยียวยาจากโครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ 2566

วิธีตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆ ด้วยตัวเอง

 • เข้าไปยังเว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th/
 • กรอกหมายเลข บัตรประจำตัวประชาชน เซ็ครายละเอียดให้เรียบร้อย และกดตรวจสอบ
 • หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสอบ
 • หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ จะปรากฏบัตรสวัสดิการ ที่ได้รับเช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อย่างเช่น ได้ รับสิทธิ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยสวัสดิการคนจน เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น
 • หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ จะปรากฏข้อความว่า “ไม่พบสิทธิ์”

โดยสามารถตรวจสอบได้หลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยเงินคนพิการ เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 • รายการอื่นๆ เงินค่าป่วยการอสม /อสส กองคุ้มครองเด็ก การจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์ เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลน และฝากเลี้ยงตามบ้าน
 • การให้บริการกู้ยืมทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์
 • เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์การเมือง เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง สวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาพื้นฐานการศึกษา
 • เงินทุนช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัย เงินช่วยเหลือทุนการศึกษา และเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับความมั่นคง

ทั้งนี้ถ้าหากท่านมีข้อมูล หรือรายละเอียดสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามหรือติดต่อเพิ่มเติมไปยังหน่วยงานสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อความชัดเจน และได้รับข้อมูลที่ถูกต้องโดยโทร 021092345 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเกี่ยวกับ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


คำถามที่พบบ่อย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์ได้ ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ?

 • รายละเอียด และสิทธิท่านจะได้รับจากบัตรสวัสดิการเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะได้เงินช่วยเหลือค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายในการรูดซื้อสินค้า 2-300 บาท ต่อเดือน

ติดตามข่าวสวัสดิการแห่งรัฐจากช่องทางไหน ?

 • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับบัตรได้ผ่านช่องทาง welfare.mof.go.th/ หรือฟังข่าวสารตามสื่อต่างๆ ทางออนไลน์ได้เลย

สมัครสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางไหนได้บ้าง ?

 • ช่องทางการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกุมภาพันธ์สามารถลงทะเบียนได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ทางการ welfare.mof.go.th/

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รัฐจะโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้เป็นเบี้ยเพิ่ม สำหรับความพิการ 200 บาทต่อเดือน โอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจำตัวคนพิการได้รับเงินเบี้ยความพิการนี้ (สามารถถอนเป็นเงินสดได้) และสามารถสะสมในเดือนถัดไปได้อีกด้วย

Related Posts