Chat GPT คืออะไร ? แชตบอทอัจริยะ เขย่าโลก

ChatGPT คืออะไร ?
ChatGPT ปัญญาประดิษฐ์หรือ (AI chatbot) พัฒนาโดยบริษัท (open AI) สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะตัวใหม่ที่สร้างความสนใจให้กับหลายๆ วงการ เนื่องด้วยศักยภาพ และความฉลาดของ เทคโนโลยี สามารถแก้ไขปัญหา และตอบคำถามได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมกระทั่งการเขียนโค้ดเบื้องต้น ที่มีการเปิดตัว และมีผู้ใช้งานสูงมากกว่า 50 ล้านคน… Read more