สัญญาณเตือน!! โรคง่วงนอนตลอดเวลา เสี่ยงป่วยโรคร้าย

โรคง่วงนอนตลอดเวลา
ปัญหาที่มักพบในทุกกลุ่มทุกวัย อาการง่วงนอนมากผิดปกติ แม้เวลากลางวันหรือกลางคืนทั้งๆ ที่นอนรู้สึกเต็มอิ่มแต่ระหว่างวัน กลับมีอาการง่วงนอนเป็นสัญญาณเตือนได้ว่า อาจจะเป็น โรคง่วงนอนตลอดเวลา ได้ ปัญหาที่มาพร้อมกับความเสี่ยงต่อโรคร้ายแรงหลายชนิด ซึ่งในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเรียกว่าโรคลมหลับซึ่งมีอาการง่ว… Read more