ลืมง่าย จำยาก เสี่ยง โรคอัลไซเมอร์  หรือ โรคขี้หลง ขี้ลืม

โรคอัลไซเมอร์ (Alizheimer's Disease)
สมองเสื่อม หรือ โรคอัลไซเมอร์ เป็นสภาวะการทำงานของระบบสมองบกพร่อง ถดถอยในด้านความคิดไม่ว่าจะเป็นความจำ การวางแผน การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใช้ภาษาสมาธิ ความใส่ใจ ความสามารถเกี่ยวกับสังคม ความจำสั้น โรคขี้หลงขี้ลืม มีผลกระทบต่อความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวัน และการเข้าสังคม โรคซึมเศร้า เป็… Read more