ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย 9 เมษายน

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย 9 เมษายน วันสุดท้าย ของการ ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขต และนอกเขต เชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัด หรือต่างสถานที่ที่ตนเองอยู่ รีบมาใช้สิทธิ์ลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าวันสุดท้าย ในขณะนี้ที่มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ไม่มากถ้าหากเ… Read more