สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)

พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. Read more