สัญญาณเตือน ว่าคุณกำลังเครียดมาก เช็คด่วน อาการเครียดสะสม

อาการเครียดสะสม สัญญาณเตือน ภาวะอันตรายทำลายสุขภาพ
สภาวะความเครียด หมายถึง อาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย และในปัจจุบันคนส่วนใหญ่มัก มีอาการเครียดสะสม เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความยากมากยิ่งขึ้น จึงทำให้หลายรายมักมีอาการกดดันตัวเอง และความคาดหวังในชีวิตที่สูง จึงอาจเป็นภาวะเครียดสะสม โดยไม่รู้ตัว ซึ่งบางรายอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า (Depr… Read more