รอบเก็บตกบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม  ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม

รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1 พฤษภาคม ใครมีสิทธิ์รับเงินเพิ่ม
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ บัตรคนจน ระหว่างวันที่ 27 มีนาคมถึง 26 เมษายน 2566 ได้รับวงเงิน รอบเก็บตก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กี่บาท และได้สิทธิ์อะไรบ้างวันที่ 26 เมษายน 2566 ถือเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หลังจากที่เปิดให้ยืนยันตัวตนร… Read more