สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ เงินเดือน : 23430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา Read more

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิชาการพัสดุ

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา Read more

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี Read more

รับสมัคร  พนักงานราชการ  กรมเจ้าท่า

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า
รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) เงินเดือน 11,280 บาท ประเภท เทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้… Read more

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า ตำแหน่ง พนักงานราชการ   

สมัครสอบกรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8)
สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง Read more