สิวฮอร์โมนเป็นแบบไหน รักษายังไง ??

สิวฮอร์โมนเป็นแบบไหน รักษายังไง ??
สิวฮอร์โมน (hormonal acne) หมายถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลให้เกิด สิวอุดตัน ในช่วงเวลาเดิมซ้ำๆ อย่างเช่นช่วงที่มีรอบประจำเดือน ช่วงหมดประจำเดือน ภาวะความเครียด การตั้งครรภ์ เป็นต้น ส่งผลให้ได้รับผลกระทบจากสิว ฮอร์โมน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มวัยทำงาน สิวฮอร์โม… Read more