รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) เงินเดือน : 11500-12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : รายละเอีย… Read more

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่… Read more