สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 40 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. Read more