ลงทะเบียนใหม่ทุกคน รับสิทธิ์ค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ

สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565
กระทรวงคลังประกาศ ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ บัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ หรือ สวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปา ค่าไฟ ใหม่ทุกรายเริ่ม 15 มีนาคมนี้ นายพรชัย จิรเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้ายืนยันตัวตน ผู้ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ ตามโค… Read more