สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง

สวดมนต์อย่างไร ให้เจ้ากรรมนายเวรได้ยิน ได้อานิสงฆ์สูง
บทสวดพลิกชีวิต แนวทางชีวิตให้ท่านได้เห็นมุมมองต่อกฎแห่งกรรม และจะ สวดมนต์อย่างไร ถึงจะได้ผลดี ชีวิตขึ้นอย่างอัศจรรย์ ทั้งเนื้อเรื่อง การงาน ความรัก สุขภาพ โดยท่านสามารถศึกษาจากจุดเริ่มต้น เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติ เพราะมีหลักฐานพิสูจน์มากมายเกี่ยวกับกฎแห่งกรรม และเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรในรูปแบบต่า… Read more