สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานขนส่ง

รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษา Read more