สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ Read more

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ Read more