สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท) เงินเดือน : 17500 - 19250 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาโท Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เงินเดือน 11500 - 12650 บาท ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 150 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปวส. Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 40 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. Read more