สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง

สมัครสอบ กรมการปกครอง เจ้าหน้าที่ปกครอง
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปกครอง เงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 90 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา Read more