สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ เงินเดือน : 23430 บาท ประเภท : วิชาชีพเฉพาะ จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์ นักจัดการงานทั่วไป

สมัครสอบ กรมปศุสัตว์
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี Read more

โรคร้ายสำหรับสัตว์เลี้ยง สิ่งที่ไม่ควรละเลย ในช่วงหน้าฝน

สิ่งที่ไม่ควรละเลย โรคร้ายสำหรับสัตว์เลี้ยง ในช่วงหน้าฝน
เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการ และช่วงนี้ถือได้ว่าอาการที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ช่วงเช้าอากาศดี และช่วงบ่ายอาจจะฝนตก เป็นการเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อ สัตว์เลี้ยง ที่อาจจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายๆ หากเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่อยากให้น้องหมา น้องแมว หรือสัตว์เลี้ยงของท่านป่วยก็จะต้องสังเ… Read more

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา Read more

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมอนามัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา - ปวส. - อนุปริญญา Read more

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นิติกร เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิชาการพัสดุ

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมพลศึกษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สมัครสอบ กรมพลศึกษา ตำแหน่ง นิติกร
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวน : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมการจัดหางาน เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวส. - อนุปริญญา Read more

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more