สมัครสอบ กรมเจ้าท่า

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง Read more