สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน เงินเดือน 11500 - 12650 บาท ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 150 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ปวส. Read more