วิธีการรับมืออยู่ร่วมกับ คนเป็นโรคซึมเศร้า ด้วยความเข้าใจ

ปัญหาโรคซึมเศร้า กับวิธีการรับมืออยู่กับ คนเป็นโรคซึมเศร้า
ในปัจจุบันคนไทยมักพบ ปัญหาโรคซึมเศร้า ได้ช่วงเพศวัย และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นโรคทางสุขภาพจิตชนิดหนึ่งที่อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงความสัมพันธ์สำหรับคนรอบข้าง โดยสาเหตุของ คนเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งมาจากหลากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังที่รุนแรง หรื… Read more