อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ

อัพเดทสิทธิ 1 พฤษภาคม 2566 บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ
หลังจากที่เปิดการยืนยันตัวตน บัตร สวัสดิ การแห่งรัฐ เสร็จสิ้น และผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามพิจารณาคุณสมบัติจากทางที่รัฐเป็นกำหนด และสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 โดยใช้ บัตรประชาชน และรับ วงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในเดือนนี้ ว่าจะเข้าวันที่เท่าไหร่ และวงเงินเท่าไหร่ … Read more