สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)

รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร :            พนักงานราชการ          ตำแหน่ง :       … Read more

รับสมัคร  พนักงานราชการ  กรมเจ้าท่า

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า
รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6) เงินเดือน 11,280 บาท ประเภท เทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้… Read more