สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์การแพย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000-16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : รายละเอีย… Read more

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี คัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เงินเดือน 15000 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ Read more