รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี คัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เงินเดือน 15000 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ Read more

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ตำแหน่ง : นายแพทย์ปฏิบัติการ เงินเดือน : 21,000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่… Read more