สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เงินเดือน : 10,840 - 12,650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา - ปวท. - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ Read more

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
สมัครสอบ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง Read more