กรมเจ้าท่า รับสมัครตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที… Read more