ภาวะซึมเศร้า ภัยใกล้ตัวที่ควรระวัง

ภาวะซึมเศร้า หรือ โรคซึมเศร้า
ภาวะซึมเศร้า หรือ โรคซึมเศร้า มักจะมีอาการเจ็บตัว ปวดร้าว แยกตัวออกจากสังคม รู้สึกสิ้นหวัง ท้อแท้ เศร้า เจ็บปวดตามร่างกาย รู้สึกว่าตนเองไร้ ค่าผิดหวัง และโทษตนเองตลอดเวลา เบื่ออาหาร มีปัญหาด้านการนอนหมดความสนใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ Read more