รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 รับสมัคร ข้าราชการ โดยวิธี คัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ช่างทันตกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน เงินเดือน 15000 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ Read more