สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)

พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสถิติ (คนพิการ) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : บริการ จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. Read more

สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. Read more

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า
รับสมัคร :  พนักงานราชการ          ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) เงินเดือน :  11,280 บาท ประเภท :  เทคนิค จำนวน :   1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช… Read more