ทํานาย ความฝัน ตามตำราโบราณ หมวดหมู่ ค.ควาย

ทํานาย ความฝัน ตามตำราโบราณ หมวดหมู่ ค.ควาย
ตามความเชื่อ และตามดวงพื้นฐานนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายปรากฏการณ์ ความฝัน ว่าเกิดจากที่ธรรมชาติของสมองของคนเรา มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าสมอง กับประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น การได้กลิ่น การรับรส การฟังเสีย งและการสัมผัส เชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึก จึงเกิดทำให้ผู้ฝันได้จินตนาก… Read more