การสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน มีประโยชน์อย่างไร

การสวดมนต์ เป็นประจำทุกวัน มีประโยชน์อย่างไร
การสวดมนต์ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย และผู้ที่นับถือ ศาสนาพุทธ ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการสวดมนต์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเอามาบำบัดจิตใจบำบัดความเครียด ในการรักษาทางการแพทย์ เพราะสมัยก่อนการสวดมนต์ได้ถูกมองว่า เป็นเพียงกิจกรรมของนักบวช เพื่อความสุขทางวิญญาณเท่านั้น แ… Read more