ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?

ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ?
ประกันรถยนต์ หมายถึง อะไร ? ประกันรถยนต์ หมายถึง สัญญาประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัย (เจ้าของรถหรือผู้ขับขี่) ทำกับบริษัทประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสียหาย หรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับรถยนต์ รวมถึงความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันรถยนต์ออนไลน์ ในปัจจุบัน… Read more