บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมประกาศชื่อ ผู้ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน

ตรวจเช็คสถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สถานะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดเปิดเผย 1 มีนาคม เตรียมประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการที่ผ่านคุณสมบัติ 14 ล้านคน หรือ บัตรคนจน พร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมให้คนไม่ผ่าน คุณสมบัติยื่นข้อมูลเพิ่มเติม Read more