สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมหม่อนไหม นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 7 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more