คาถาชินบัญชร สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี 2566

คาถาชินบัญชร
บทสวดเสริมสิริมงคลท คาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม และฉบับย่อ สวดแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิต สวดแล้วรวย บทสวด (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี) วิธีสวด ตั้งนะโม 3 จบ สวดได้เป็นประจำทุกวัน ช่วยคุ้มครองภัยอันตราย เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หากสวดสม่ำเสมอ เป็นประจำ ศัตรูไม่กล้าเข้ามาใกล้ หรือแพ้ภัยตัวเอง มีเมตตาม… Read more