ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ยื่นอุทธรณ์แก้ไขข้อมูลรอบ 2 ทำอย่างไร

ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ประกาศผล บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ล่าสุดกระทรวงการคลังได้ ระบุชัดเจนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ตามที่ทางลัดประกาศ หรือตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่สามารถทำการยืนยันขออุทธรณ์ตามขั้นตอนได้ จะต้องดำเนินการตรวจสอบ เพื่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติการลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเอง… Read more