รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า

รับสมัคร พนักงานราชการ กรมเจ้าท่า
รับสมัคร :  พนักงานราชการ          ตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5) เงินเดือน :  11,280 บาท ประเภท :  เทคนิค จำนวน :   1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสองหรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความช… Read more