พระ คาถายันทุน บทสวดบูชา กัน และแก้ฝันร้าย

พระ คาถายันทุน
พระ คาถายันทุน เป็นพระคาถาฝันดี แก้เคล็ดฝันร้าย หากฝันร้ายจะกลายเป็นดี เป็นสิริมงคล หรือภาวนาพระประธานนี้ก่อนนอนทุกวันเรื่องร้ายๆ จากร้ายกลายเป็นดี และเรื่องดีๆ ก็จะดียิ่งขึ้นไป หมั่นเจริญภาวนาเป็นประจำทุกวัน เกิดสิริมงคล ลาภยศดีนักแล Read more