โรคมะเร็งปอด ไม่สูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นได้

โรคมะเร็งปอด ไม่สูบบุหรี่ก็เสี่ยงเป็นได้
โรคมะเร็งปอด ที่เกิดจากการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้เกิดเป็นกลุ่มก้อนของเซลล์ที่ผิดปกติ ซึ่งตรวจพบได้เมื่อมีขนาดใหญ่จำนวนมากแพร่กระจายไปตามบริเวณต่างๆ ของร่างกาย มะเร็งปอด จะทำลายชีวิตของผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นหรือไม่ อยู่กับชนิดของโรคมะเร็ง โดยมะเร็งปอดจะแบ่งออ… Read more