ขับถ่ายไม่เป็นเวลา เสี่ยงอุจจาระอุดตัน

ขับถ่ายไม่เป็นเวลา เสี่ยงโรค
การ ขับถ่ายไม่เป็นเวลา จะเกิดอะไรขึ้น กิจวัตรประจำวันที่ควรทำทุกวัน สม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 1 ครั้งจะต้องถ่ายในตอนเช้า เพื่อกำจัดของเสียที่ตกค้างออกจากร่างกาย แต่สำหรับบางคนอาจจะถ่าย 2-3 วันครั้งก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากเกิดขึ้นบ่อยอาจจะมีผลเสียตามมาในภายหลังได้ การถ่ายอุจจาระอย่างสม่ำเสมอ มีประโยชน์ต่อร่… Read more