วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง

วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง
กำหนดการเลือกตั้งใกล้มาถึงแล้ว กกต.เคาะ วัน เลือกตั้งล่วงหน้า 2566 วันที่ 7 พฤษภาคม ถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนชาวไทย แต่สำหรับบางรายอาจมีภาระหน้าที่ไม่สะดวกไปเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้มีกำหนดเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 และสามารถลงคะแนน เลือกตั้… Read more