การถนอมอาหาร มีวิธีไหนบ้าง ให้อาหารอยู่ได้นานขึ้น

การถนอมอาหาร ในปัจจุบันคือการ แปรรูปอาหาร ให้มีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการทำให้รสชาติคงอยู่ และเก็บไว้ได้นานขึ้น สามารถยื่นอายุของอาหารไม่ให้เน่าเสีย โดยการ เก็บรักษาอาหาร ในประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ทำแห้ง การถนอมผ่านความร้อน ถนอมผ่านความเย็น โดยแต่ละวิธีการ ก็เป็นวิธีการเก็บรักษาท… Read more