สมัครสอบ กรมเจ้าท่า เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ (คนพิการ)
รับสมัคร : พนักงานราชการ ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1) เงินเดือน : 11,280-13,800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวน : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : - ปวช. - ปวส. Read more