สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ปริญญาโท)
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ เงินเดือน : 15000 - 16500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน : 3 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี Read more

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

สมัครสอบ กรมทางหลวง ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
รับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน ตำแหน่ง : ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน เงินเดือน : 11500 - 12650 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน : 15 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. Read more